Thanh toán

Hiện tại Byy chỉ nhận thanh toán đơn hàng bằng chuyển khoản: khách vui lòng chuyển khoản ít nhất 100k & phần còn lại nhà Byy sẽ ship cod.

Khách hàng có thể chuyển khoản qua ngân hàng:

Vietcombank

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

1018824739

Cn đông sài gòn

Nội dung chuyển khoản: SDT đặt hàng