Thanh toán

Hiện tại Byy chỉ nhận thanh toán đơn hàng bằng chuyển khoản: khách vui lòng chuyển khoản ít nhất 500k & phần còn lại nhà Byy sẽ ship cod.

Khách hàng có thể chuyển khoản qua ngân hàng:

Techcombank
19033526714012
Nguyễn Ngọc Bảo Khuyên
Phòng giao dịch Thanh Đa - Chi nhánh Gia Định

Vietcombank
0621000434998
Nguyễn Ngọc Bảo Khuyên
Chi nhánh Bình Thuận ( tỉnh Bình Thuận)

Nội dung chuyển khoản: SDT đặt hàng